Byggplats sundsvall

Snart kan ni läsa senaste
upplagan nedan!

Byggplats Sundsvall & Timrå ges ut av Mediainvest i samarbete med Kilo kommunikation, Trafikverket, Sundsvalls kommun, Mitthem, MittSverige Vatten & Avfall, Skifu, Sundsvall energi, Sundsvall Logistikpark, Timrå kommun och Timråbo.

I denna tidning kan du läsa om aktuella byggprojekt runt Sundsvall och Timrå med omnejd, här passar det alldeles utmärkt att annonsera om du vill nå ut till företag eller privatpersoner med byggintresse.